Kommande aktiviteter


KOMMANDE AKTIVITETER

Här kommer vi att presentera våra kommande aktiviteter samt ett urval av andras aktiviteter.

Vår nästa seminariedag planeras till hösten 2019.

Temat blir ”Säkra rum: situationella perspektiv på offentlig verksamhet”


Nedan presenteras ett antal andra aktiviteter som ni kan ägna er åt.


Work shop - Att skriva en ansökan
Vill du lära dig att skriva en ansökan? Ta med din ansökan 19 augusti 9-12, Anmälan till camilla.tjernberg@lansstyrelsen.se. Kostnadsfri.

 

Seminarium - Maskulinitet och kriminalitet
Save the date, 13 september klockan 13 – 16. Inbjudan skickas ut i mitten av augusti. Kostnadsfri.

 

Utbildning - Den brottsförebyggande arbetsprocessen
Att arbeta kunskapsbaserat inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. Utbildningen riktar sig till beslutsfattare, representanter i lokala Brå och andra som berörs av det brottsförebyggande arbetet. 3 oktober 2019, Henrik Andershed, Anmälan görs via länk i den medsända bilagan. Kostnadsfri.

 

Konferens - Våld mot närstående – Hur förebygger vi?
Save the date, 16 oktober, Vänersborg, Inbjudan kommer att skickas ute i augusti. Kostnadsfri.

 

Konferens - Utsatta EU/EES-medborgare i Västra Götalands län
17 oktober, Göteborg, Anmälan sker via länk i den medsända bilagan. Kostnadsfri.

 

Heldag - Hur ansvarstagandet blir brottsförebyggande

Save the date, 4 november i Göteborg. En dag om hur försoningsarbete, förövarens ansvarstagande och erkännande i hög grad kan vara brottsförebyggande och hur brottsoffermöten blir kapacitetsstärkande för alla parter. Inbjudan med anmälan kommer efter sommaren.


Konferens - Förebygg.nu, 13-14 november
För 10:e gången arrangeras den stora konferensen förebygg.nu på folkets hus i Göteborg. I arrangemanget finns det ett brottsförebyggande spår. Gå in på förebygg.nu för att se det gedigna programmet och för anmälan.

 

Konferens Våldsbejakande extremism

Save the date, 4-5 december, Folkets hus, Göteborg, inbjudan och anmälan kommer efter sommaren. Kostnadsfri.

 

Heldag om arbetsmetoden EST
Save the date 28 januari 2020 i Borås, Inbjudan med anmälan kommer under hösten. Kostnadsfri.

Management: 95%

KONTAKTA OSS

info@spvast.se

© Copyright 2018. All Rights Reserved.