Hem

Styrgrupp Säkraplatser Väst


Camilla Tjernberg (Länsstyrelsen Västra Götaland, Samordnare brottsförebyggande)

Fredrik Granhag (Länsstyrelsen Västra Götaland, Samordnare brottsförebyggande)

Thomas Pettersson (Polisregion Väst, Kommissarie vid Regionkansliet)

Pernilla Alsterlind (Räddningstjänsten Storgöteborg, Verksamhetsutvecklare)

Rickard Silva (Göteborgs stad, Social resursförvaltning, Utvecklingsledare social utveckling)

Mie Svennberg (Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret)

Malin Albrektsson (Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen)

Tobias Kristiansson (Castellum)

Petra Willquist (Göteborgs stad, Försäkrings AB Göta Lejon, Riskingenjör skadeförebyggande)

Charlotta Thodelius (Chalmers, Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik)

Michael Landzelius (GU och Chalmers, Docent och föreståndare, URBSEC)

Lisa Pedersen (Göteborgs stad, SDF Angered)


SÄKRAPLATSER VÄST

Ett nätverk med inriktning på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete inom ramen för den situationella preventionen

Vårt nationella nätverk med bas på Kungliga Tekniska Högskolan bjuder in till utbildningar under våren. Läs mer under "Kommande aktiviteter"!

SÄKRAPLATSER VÄST


Säkraplatser Väst är en fristående regional del av det nationella nätverket Säkraplatser. Värd för det nationella nätverket är Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, för Säkraplatser Väst är det Göteborgs Universitet som står som värdorganisation. Säkraplatser Väst har ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande Rådet.

VAD ÄR SITUATIONELL BROTTSPREVENTION?


Vi skiljer mellan två olika typer av prevention. Den situationella preventionen syftar till att utforma den fysiska miljön på ett sådant sätt att den inte inbjuder till brottslighet eller otrygghet. På andra sidan står den sociala preventionen som ägnas åt att förändra individen så att denne blir mindre brottsbenägen.

Nu har vi även en Facebook-grupp!

Maillista

Vill du vara med på vår maillista och få utskick från Säkraplatser Väst?

anmäl dig nedan!

 
 

KONTAKTA OSS

info@spvast.se

© Copyright 2018. All Rights Reserved.