Kunskapsbank

KUNSKAPSBANK

Här kommer vi att presentera länkar till material som du kan ha nytta av. Klicka på rubriken för att hämta dokumentet!

Bli en problemlösande brottsanalytiker i 55 steg

En gammal goding från 2006 som fortfarande är användbar. Skriven av Ronald V. Clarke som 2015 tilldelades The Stockholm Prize of Criminology samt John Eck.


Crime Prevention Through Environmental Design - Guidebook

En handbok i CPTED-konceptet, dvs minska brottsligheten och öka tryggheten genom att anpassa den fysiska miljön. Handboken handlar om Singapore med mycket kan användas även i Sverige.


Stadsplanering, brott och trygghet

En enkel handledning i CPTED-konceptet. Skriven av Thomas Pettersson, Polisregion Väst.Management: 95%

KONTAKTA OSS

info@spvast.se

© Copyright 2018. All Rights Reserved.