Genomförda aktiviteter

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Seminariedag med Säkraplatser Väst 19 oktober 2018

 

Höstens seminariedag ägde rum i Gårdsten med ca 120 deltagare

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KICKOFF 8 MARS 2018


Den 8 mars genomförde vi vår första konferens. Närmare 120 personer från olika håll hade samlats i länsstyrelsens hörsal. Utöver den i förväg planerade programmet fanns också utrymme för mingel vilket verkade lyckat om man ska döma efter alla samtal som fördes i lokalerna.


Här kan du tanka hem föreläsarnas presentationer:

Vania Ceccato

Thodelius & Sherafat

Sven-Åke Lindgren

Beata Löfmarck

Helena Bjarnegård

Johan Wahlgren

Tjernberg & Landzelius

KONTAKTA OSS

info@spvast.se

© Copyright 2018. All Rights Reserved.