Kunskapsbank

Här kommer vi att presentera länkar till material som du kan ha nytta av. Klicka på rubriken för att hämta dokumentet!

Stadsplanering, brott och trygghet 2.0

En enkel handledning i CPTED-konceptet. Skriven av Thomas Pettersson, Polisregion Väst.


Platsen betydelse vid ungdomars suicid

Charlotta Thodelius är doktor på Chalmers samt en av medlemmarna i Säkraplatser Västs verkställande utskott. Hon skriver i "Arkitekten" om platsens betydelse vid ungdomars suicid.


Trygg och säker skola

Arkitekturens och den sociala organisationens betydelse för skolmiljön. En rapport skriven av Charlotta Thodelius och Björn Andersson.


Bli en problemlösande brottsanalytiker i 55 steg

En gammal goding från 2006 som fortfarande är användbar. Skriven av Ronald V. Clarke som 2015 tilldelades The Stockholm Prize of Criminology samt John Eck.


Crime Prevention Through Environmental Design - Guidebook

En handbok i CPTED-konceptet, dvs minska brottsligheten och öka tryggheten genom att anpassa den fysiska miljön. Handboken handlar om Singapore med mycket kan användas även i Sverige.

The death and life of great european standards and manuals


Processes and partnerships final report


Publications on CP-UDP 

Samtliga tre länkar ovan  går till rapporter som kommer från European Cooperation in Science and Technology


Att vända utvecklingen - från utsatta områden till trygghet och delaktighet

En rapport från Malmö Universitet

Management: 95%