Genomförda aktiviteter

Seminariedag den 14 mars 2019


Säkraplatser Väst genomförde sin tredje seminariedag torsdag 14 mars på Frölunda Kulturhus. Här nedan hittar du en del av presentationerna från föreläsarna denna dag.

Angereds unga stadsutvecklare.

MTR

Västtrafik

Margareta Bergström

Thodelius & Pettersson

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminariedag med Säkraplatser Väst 19 oktober 2018

 

Höstens seminariedag ägde rum i Gårdsten med ca 120 deltagare

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KICKOFF 8 MARS 2018


Den 8 mars genomförde vi vår första konferens. Närmare 120 personer från olika håll hade samlats i länsstyrelsens hörsal. Utöver den i förväg planerade programmet fanns också utrymme för mingel vilket verkade lyckat om man ska döma efter alla samtal som fördes i lokalerna.


Här kan du tanka hem föreläsarnas presentationer:

Vania Ceccato

Thodelius & Sherafat

Sven-Åke Lindgren

Beata Löfmarck

Helena Bjarnegård

Johan Wahlgren

Tjernberg & Landzelius